top of page
met gele zon.gif
PERSOONLIJK GESPREK
.jpg

In de menselijke geschiedenis was er tot voor kort in een gemeenschap altijd iemand met wie er gepraat kon worden over datgene waarover het moeilijk praten is. Dat was dan bijvoorbeeld met de dominee, een leraar, de huisarts of een fijn iemand uit het dorp. Hij of zij was er, en er werd vertrouwen opgebouwd. Diepste zorgen en kwetsbaarheden hebben dergelijk vertrouwen nodig om weer lucht te krijgen.

Vooral overgangssituaties of kruispunten in je leven zijn dé momenten om in gesprek te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een burn-out, een ziekte, verandering van baan, een scheiding, verhuizen, kinderen de deur uit, pensioen voor de deur. Nieuwe mogelijkheden liggen dan aan de oppervlakte. Deze belangrijke fases in je leven zijn momenten waarop een verdere persoonlijke ontwikkeling mogelijk is die past bij het nieuwe bestaan.

Tijdens onze ontmoeting richten we ons op de onderstroom, dat wil zeggen op wat ons werkelijk beweegt. Het leven is wonderlijk en meandert op zijn eigen ondoorgrondelijke manier door ons heen. In deze delta zijn antwoorden te vinden op vragen die te maken hebben met je ziel, met je hart, met relaties, met tegenslag, met het onoplosbare, met verlangens.

 

Waar nodig geef ik je een persoonlijke Kum Nye yoga oefening, zoals vroeger de Tibetaanse arts die meegaf. Deze maakt je ontvankelijk voor je vraag en brengt de levensstroom verder op gang.

Het gesprek duurt ongeveer een uur.

 € 70 incl. 21% btw.

 ​Zakelijk tarief € 70 excl. 21% btw.

bottom of page